symboly a spôsob údržby
symbol pre pranie
maximálna teplota 95°C
normálne mechanické pôsobenie
normálne pláchanie
normálne odstreďovanie
maximálna teplota 95°C
obmedzené mechanické pôsobenie
pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote
šetrné odstreďovanie
maximálna teplota 60°C
normálne mechanické pôsobenie
normálne pláchanie
normálne odstreďovanie
maximálna teplota 60°C
obmedzené mechanické pôsobenie
pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote
šetrné odstreďovanie
maximálna teplota 40°C
normálne mechanické pôsobenie
normálne pláchanie
normálne odstreďovanie
maximálna teplota 40°C
obmedzené mechanické pôsobenie
pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote
šetrné odstreďovanie
maximálna teplota 30°C
normálne mechanické pôsobenie
normálne pláchanie
normálne odstreďovanie
maximálna teplota 30°C
obmedzené mechanické pôsobenie
pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote
šetrné odstreďovanie
výrobok sa nesmie prať
opatrná manipulácia v mokrom stave
výrobok sa môže bieliť chlórom
výrobok sa môže bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru
používať len studený a zriedený roztok
výrobok sa nesmie bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru
symbol pre žehlenie
žehlenie pri najvyššej teplote žehliacej plochy 200°C
žehlenie pri najvyššej teplote žehliacej plochy 150°C
žehlenie pri najvyššej teplote žehliacej plochy 110°C
žehlenie s parou môže byť nebezpečné
výrobok sa nesmie žehliť
naparovanie a spracovanie parou sa nedovoľuje
symbol pre chemické čistenie
chemické čistenie všetkými bežne používanými rozpúšťadlami vrátane všetkých rozpúšťadiel, uvedených pri symbole P, ďalej trichlóretylénom a 1,1,1-trichlóretánom
chemické čistenie tetrachlóretylénom, monofluórmatánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pri symbole F
obvyklé čistiace postupy bez obmedzeni
chemické čistenie tetrachlóretylénom, monofluórmatánom a všetkými rozpúšťadlamiuvedenými pri symbole F
značné obmedzenie prídavku vody a/alebo mechanického pôsobenia a/alebo obmedzenie teploty počas čistenia a/alebo sušenia
nedovoľuje sa samoobslužné čistenie
chemické čistenie trifluórtrichlóretánom a technickým benzínom (teplota destilácie v rozmedzí od 150°C do 210°C, bod vzplanutia od 38°C do 60°C)
obvyklé čistiace postupy bez obmedzenia
chemické čistenie trifluórtrichlóretánom a technickým benzínom (teplota destilácie od 150°C do 210°C, bod vzplanutia od 38°C do 60°C)
značné obmedzenie prídavku vody a/alebo mechanického pôsobenia a/alebo obmedzenie teploty počas čistenia a/alebo sušenia
nedovoľuje sa samoobslužné čistenie
výrobok sa nesmie chemicky čistiť
škvrny sa nesmú odstraňovať organickými rozpúšťadlami
symbol pre sušenie v bubnovej sušičke
výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri normálnom sušiacom programe
výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia
výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke
novinky, zľavy, informácie
>>